więcej info o firmie Maxie Hill

Zarządzaj poprzez coaching

Bądź inspiracją dla swoich pracowników, prowadź ich – niczym sportową drużynę – od sukcesu do sukcesu. Wspieraj ich, gdy tego potrzebują, doceniaj, gdy podejmują starania, nagradzaj, gdy dla Ciebie wygrywają kolejny maraton.

Aby wprowadzić coachingowy styl zarządzania, powinieneś porzucić typowy sposób myślenia o prowadzeniu firmy. Zamiast decydować o wszystkim samodzielnie, autorytarnie rozdzielając zadania i rozliczając z nich, stwórz swoim pracownikom przestrzeń, dzięki której wydobędą z siebie skrywane pomysły i wykorzystają wreszcie nabywane przez całe życie umiejętności.

Jeśli uczynisz z coachingu metodę zarządzania swoją firmą, osiągniesz wiele korzyści:

 • Stworzysz atmosferę, która sprzyjać będzie rozwojowi i osiąganiu celów.
 • Pracownicy będą zmotywowani i zaangażowani w wykonywanie swoich zadań i obowiązków.
 • Problematyczni członkowie zespołu mogą stać się wreszcie produktywnymi pracownikami.
 • Znacząco zwiększysz zaangażowanie zespołu i zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Jak to zrobić?

 • słuchaj uważnie innych i miej czas na rozmowę,
 • nie oceniaj i nie krytykuj,
 • wnoś do firmy entuzjazm,
 • wskazuj cele, jakie warto przed sobą stawiać,
 • dziel się własną wiedzą i doświadczeniem,
 • zadawaj właściwe pytania.
 • miej wizję i strategię.

Zanim jednak staniesz się dla swoich pracowników coachem, wcześniej powinieneś nauczyć się jak tworzyć zgrany i efektywny zespół, jak promować wartości cenione przez firmę, jak skutecznie się komunikować, czy też jak wprowadzić do swego stylu zarządzania więcej empatii. Potrzebne są Ci umiejętności uważnego słuchania, delegowania zadań oraz zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.

Dlaczego właśnie coaching?

Człowiek ze swej natury jest buntownikiem – sprzeciwia się rozkazom i surowej kontroli. Dlatego pracownik w obliczu surowego szefa staje się bardziej spięty, zablokowany i w efekcie wykorzystuje tylko niewielką część swoich naturalnych predyspozycji oraz nabytych umiejętności. Jego bierny opór nie sprzyja efektywności. Coachingowy styl zarządzania pozwala to całkowicie zmienić, ponieważ skupia się na wydobywaniu z ludzi ich autentycznej pasji i zaangażowania. Menedżer kierujący firmą z wykorzystaniem metod coachingowych wspólnie z pracownikiem ustala cele, jakie warte są wzmożonych starań. Następnie określa dystans pomiędzy stanem obecnym a pożądanym. Niezbędnym krokiem jest również ustalenie przeszkód, jakie stoją na drodze do osiągnięcia celu oraz wspólne znalezienie sposobów na ich pokonanie. Gdy pracownik napotyka trudności, menedżer będący jednocześnie coachem, pomaga mu znaleźć najlepsze rozwiązania. Na każdym etapie pracy menedżer zadaje pracownikowi wiele pytań, dzięki którym osoba zatrudniona skuteczniej identyfikuje przeszkody i sama angażuje się w wykonywanie kolejnych kroków. Tak prowadzony pracownik, dostrzegając skuteczność coachingu, odczuwa większą satysfakcję z pracy i z większą radością celebruje każde swoje małe i duże zwycięstwo. Warto dodać, że dzięki osiąganiu indywidualnych oraz wspólnych celów, cały zespół pracowników w większym stopniu identyfikuje się z firmą, angażuje się w ważne dla niej sprawy, staje się dumny z przynależności do niej i odczuwa większą satysfakcję z pracy. A wraz z efektywnością, rosną także zyski firmy. Jeśli Ty także chcesz wprowadzić coachingowy styl zarządzania w swojej firmie, już teraz skontaktuj się ze mną. Sprawdź, jakie to proste!