więcej info o firmie Maxie Hill

OFERTA

Jak pracuję i czego możesz się spodziewać?

Karol Susicki
.

Przede wszystkim efektywnie, solidnie i z troską o ludzi i ich cele. Moją pracę opieram o ponad 25 letnie doświadczenie w biznesie, wiedzę z zakresu sprzedaży, zarządzania oraz psychologii i socjologii.

Moimi najważniejszymi wartościami są:

 • Efektywność
 • Uczciwość
 • Solidność
 • Rozwój

Preferuję 4 główne metody pracy, w zależności od wielkości i złożoności tematu:

 • coaching (life, business)
 • doradztwo biznesowe
 • mentoring
 • szkolenie, warsztaty oraz programy rozwojowe (sprzedażowe, zarządzające) dla firm w ramach działalności MaxieHill.com

W zależności od Twoich potrzeb możesz wybrać to, czego potrzebujesz lub skontaktować się ze mną i razem dobierzemy sposób dotarcia do celu…
 

Co może być tematem sesji coachingowej?

 • wyznaczenie i osiągnięcie celów bizesowych
 • zwiększenie sprzedaży
 • usprawnienie zarządzania
 • wdrożenie strategii

Co może być tematem doradztwa?

 • zarządzanie coachingowe zespołem
 • rozwiązywanie problemów
 • przygotowanie i prowadzenie projektów
 • zwiększanie przychodu z biznesu

Co może być tematem szkoleń i warsztatów?

 • zarządzanie coachingowe
 • komunikacja
 • doskonalenie umiejętności sprzedażowych
 • wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją

Co może być tematem programów rozwojowych?

 • zwiększenie sprzedaży
 • zbudowanie (lub usprawnienie) kompetencji zarządzających kadry
 • polepszenie komunikacji w zespołach
 • usprawnienie sprzedaży i serwisu klienta
 • zwiększenie motywacji w zespołach