więcej info o firmie Maxie Hill

Lepszy Biznes

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej”

Henry Ford

 

 

W dzisiejszych czasach, kiedy ilość dostępnej wiedzy podwaja się w ciągu 18 miesięcy, gdy technologia i styl życia zmienia się szybciej niż kiedykolwiek firma, która stoi w miejscu – tak naprawdę się cofa i jej los jest niepewny.

Prowadzenie biznesu nigdy nie było trudniejsze niż obecnie. Z jednej strony coraz bardziej wymagający rynek i klienci, z drugiej strony niesprzyjające przedsiębiorczości prawo i urzędy, z trzeciej strony kolejne generacje pracowników, tak bardzo się od siebie różniących.

Tylko firmy i osoby pracujące z wizją oraz nastawione na ciągłe zmiany i innowacje są w stanie 

Moją misją jest wspieranie menadżerów, sprzedawców i osoby indywidualne, które chcą zmieniać i polepszać swoje życie zarówno prywatnie jak i zawodowo. Pomagam im rozwiązywać problemy, osiągnąć cele lub przeprowadzić zmianę i osiągnąć sukces. Dzięki naszej współpracy zwiększają skuteczność swojego działania , lepiej organizują swoje życie i zwiększają efektywność swoich firm.

Wspieram firmy i ludzi w przygotowaniu swojej wizji opartej o wartości oraz opracowaniu strategii do jej wprowadzenia.

Moją pracę opieram na rozwijaniu zaangażowania swoich klientów i wprowadzaniu zmian korzystając z ich wiedzy i doświadczenia. Pracuję nad rozwojem mocnych stron i potencjału. 

„Z motywacją i satysfakcją z pracy silnie wiąże się zaangażowanie w pracę, tj. psychologiczna identyfikacja z pracą. Zazwyczaj im wyższa identyfikacja czy zaangażowanie, tym większa jest satysfakcja z pracy. Zaangażowanie w pracę zależy od właściwości indywidualnych pracownika, cech pracy oraz czynników społecznych.” Duane SchulzPsychologia a wyzwania dzisieszej pracy

Dzięki temu moi klienci osiągają:

 • większe zaangażowanie pracowników
 • motywację do pracy
 • zwiększenie produktywności
 • satysfakcję z życia i pracy
 • lepszą obsługę klienta
 • usprawnienie procesów biznesowych
 • siłę do zmian 

Na co dzień pomagam usprawniać procesy biznesowe w firmach, zajmując się przede wszystkim:

 • zwiększaniem wydajności i sprawności zespołów sprzedażowych
 • serwisem klienta
 • komunikacją – jej poprawianiem i usprawnianiem
 • zarządzaniem zmianą
 • komunikowaniem wizji i strategi
 • zwiększaniem odpowiedzialności i kompetencji pracowników
 • usprawnieniem delegowania przez managerów

Jeśli szukasz wsparcia dla swojej firmy dobrze trafiłeś…

 

 

 Image courtesy of ddpavumba at FreeDigitalPhotos.net