więcej info o firmie Maxie Hill

Czym coaching nie jest?

Coaching to proces wsparcia, udzielania pomocy w określaniu życiowych celów oraz ich realizowaniu. To zupełnie co innego niż psychoterapia lub mentoring.
 

Czy coaching to psychoterapia?

Nie, ponieważ coaching nie ma za zadanie leczyć ani dokonywać zmian w obrębie psychiki. To prawda, że coach stosuje niektóre metody, których użyć może również terapeuta. To prawda, że często poprawia ogólne funkcjonowanie danej osoby i pomaga ustabilizować jej życie emocjonalne, ale nie takie są główne założenia coachingu.
Jako coach działam po to, aby Klient mógł zgodnie z własnym systemem wartości wyznaczyć sobie własne cele oraz by skutecznie je osiągnął. Czy będzie przy tym zdrowy, czy chory, bardziej czy mniej stabilny, nie jest dla mnie elementem najistotniejszym w całym procesie zmian.
 

Czy coaching to mentoring?

Nie, ponieważ mentoring opiera się na relacji mistrz-uczeń, w której starszy i bardziej doświadczony nauczyciel przekazuje swoją wiedzę, doświadczenie, a także sposoby osiągania określonych celów. Mentoring, choć w wielu sytuacjach zalecany, realizowany jest na płytszym, operacyjnym poziomie, związanym z wykonywaniem pewnych czynności oraz podejmowaniem określonych zachowań.
Dla odmiany, coaching nie ma nic wspólnego ze wskazywaniem palcem, co i jak trzeba zrobić. Coach nie uczy Klienta, ale pomaga mu, by ten sam odkrył swoje własne zasoby i zaczął z nich korzystać w taki sposób, który będzie dla niego jak najbardziej korzystny.
Jako coach nie proponuję Klientowi, by ten naśladował moje sposoby radzenia sobie z problemami bądź osiągania celów, ale dbam o to, by Klient sam odnalazł i wybrał najlepsze dla siebie sposoby.
 

Co wyróżnia coaching?

  • Coaching nie jest dyrektywy – tzn. coach nie mówi Klientowi, co ani jak ma robić.
  • Coaching nie jest procesem uzdrawiania – koncentruje się na celach do osiągnięciach, a nie na leczeniu.
  • Coaching jest mierzalny – coaching okaże się skuteczny, jeśli Klient osiągnie cel wyznaczony podczas pierwszego lub jednego z pierwszych spotkań.