więcej info o firmie Maxie Hill

Standardy Etyczne i Zawodowe International Institute Of Coaching IIC

„Coaching w wielu swoich formach traktuje przede wszystkim o poprawie jakości życia osobistego i zawodowego. Dzięki relacji z klientem w cztery oczy coach ma możliwość poznać jego nadzieje i obawy. Rozwój tej znajomości rodzi porozumienie, co z kolei budzi zaufanie obu stron a przy tym efektywną współpracę. Na pewnym etapie Coach jest również w stanie dzielić aspiracje i przyszłe cele klienta. Naturalność tych relacji stawia coacha na uprzywilejowanej pozycji: pozycji, która z jednej strony umożliwia pomoc w wzbogaceniu życia Klienta, z drugiej, może nieświadomie pomóc go skrzywdzić. Coaching, nie mniej niż każdy inny zawód, wymaga stosowania jasnych reguł postępowania – w celu ochrony zarówno klientów jak i coachów. Zasady te zostały przedstawione w Standardach Zawodowych, gdzie określone zostały dokładne wskazówki odnośnie tego co jest, a co nie jest akceptowane w profesjonalnym zachowaniu w ramach społeczności choachingu ogólnie, a przede wszystkim wśród członków IIC.”
Źródło IIC Polska
DEKLARACJA STANDARDÓW I ETYKI IIC