więcej info o firmie Maxie Hill

Certyfikaty

Certyfikaty z najważniejszych i najwięcej wnoszących w moje życie kursów, szkoleń, warsztatów…
  

Certyfikat Coaching dla Coacha Terpaia Simonton Certyfikat
Certyfikat Racjonalna Terapia Zachowania Certyfikat Terapia Akceptacji i Zaangażowania
 
Certyfikat Trenera Inteligencji Emocjonalnej
 Certyfikat ukończenia szkolenia Analiza Transakcyjna Certyfikat 101 z Analizy Transakcyjnej
img029 Certyfikat ukończenia Szkoły Inteligencji Emocjonalnej
 TalentQ Certyfikat